Strona Główna

Dzieci czują się dobrze tam, gdzie są bezpieczne.

    Przedszkole i żłobek GWIAZDECZKI jest miejscem kameralnym, gdzie dzieci bawią się i uczą w domowej atmosferze. Mają  czas zarówno na poznawanie, doświadczanie jak i odpoczynek i zabawę z innymi dziećmi. Nauczyciele czuwają nad rozwojem dziecka, obserwując je i odpowiadając na jego potrzeby.
    Zapewniamy dzieciom edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości indywidualnych. Dajemy dzieciom możliwość całościowego, harmonijnego rozwoju i wykorzystania ich naturalnego potencjału. Chcemy też rozwijać samodzielność i wewnętrzną dyscyplinę. Stosujemy metody odpowiadające  naturalnej dziecięcej potrzebie uczenia się poprzez doświadczanie, obserwację, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z otoczeniem.
    Wiemy, że nikt nie jest w stanie nauczyć się czy rozwijać za dziecko. Ono samo dokonuje tego zgodnie ze swoim potencjałem, we własnym tempie. Naszym celem jest pomoc każdemu dziecku w jego harmonijnym rozwoju. W pełni szanujemy jego godność, jego wolność i indywidualność.
    Przygotowane otoczenie  pozwala dzieciom rozwinąć naturalną chęć zdobywania wiedzy. Dzieci mają wrodzoną pasję do uczenia się, wspieramy  ten naturalny proces poprzez umożliwienie im spontanicznej celowej aktywności, pod kierownictwem dobrze przygotowanego nauczyciela.


UCZYMY BAWIĄC,  BAWIMY UCZĄC