Oferta Przedszkole

W naszym przedszkolu oferujemy dzieciom cykl zajęć edukacyjnych, rozwojowych i wychowawczych. Cykle te są rozpisane na każdy miesiąc roku, zgodnie za podstawą programową i mają na celu rozwijanie różnych umiejętności podopiecznych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju.


Oferta programowa:
1. Indywidualne podejście do każdego dziecka.

2. Troskliwa pielęgnacja i opieka.
a) przemyślany program dnia
b) całodzienne wyżywienie spełniające normy żywieniowe
c) troska o higienę osobistą dzieci, mycie rączek ,zębów, nauka korzystania z toalety      

3. Dbałość o dobre zachowanie, nauka kultury osobistej, zasad zachowania się przy stole.

4. Zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dzieci:
a) program edukacyjny „Razem w Przedszkolu”, realizujący podstawę wychowania przedszkolnego przewidzianą do realizacji w wieku-3-5 lat  
b) gry i zabawy ogólnorozwojowe
c) zajęcia techniczno-plastyczne
d) zajęcia rytmiczne
e) zajęcia gimnastyczne
f) profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne
g) czytanie książek przez nauczyciela, nauka wierszyków , rymowanek, wyliczanek , zabawy ze słowem, elementy bajkoterapii, zajęcia teatralne, przygotowanie przedstawień i programów artystycznych.                        
h) muzykoterapia, słuchanie muzyki, nauka i śpiewania piosenek, muzykowanie na prostych instrumentach                                                                                                  
i) wycieczki, spacery , ,zabawy na świeżym powietrzu                                           
j) zabawy ruchowe ze śpiewem                                                                                                  

5. Zajęcia dodatkowe.              
a) codziennie angielski.                                                                                                              
b) raz w miesiącu koncert na żywo w wykonaniu muzyków                                                        
c) raz w miesiącu przedstawieniu teatralne w wykonaniu grup aktorskich.        

6. Wspólne imprezy  w trakcie roku:
a) Urodziny Dzieci
b) Mikołaj                                                                                                                            
c) Jasełka
d) Bal Karnawałowy
e) Wielkanocny Zajączek
f) Dzień Rodziny
g) Dzień misia