Opłaty

WPISOWE I CZESNE:

Wpisowe do obu placówek: 500 zł.

Czesne Przedszkole: 700 zł .

Czesne Żłobek: 850 zł .

Czesne płatne przez 12 miesięcy w roku, do 10 dnia każdego miesiąca.

Cena obejmuje:

  • pobyt dziecka,
  • zajęcia opiekuńczo wychowawcze,
  • zajęcia dydaktyczne programowe,
  • wyżywienie,
  • angielski (od trzeciego roku życia),
  • koncerty,
  • teatrzyki.

oraz wiele różnych atrakcji:)

NUMER KONTA: 

ING Bank Śląski

47 1050 1025 1000 0090 6601 7816