Przedszkole 2015/2016

TYGODNIOWY PLAN  ZAJĘĆ  DLA PRZEDSZKOLAKÓW

PONIEDZIAŁEK

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS. System ten poprzez zabawę daje dziecku prawdziwą radość i satysfakcję z efektów samodzielnego działania , uczy wytrwałości . Dzięki tym książeczkom dzieci kształtują orientację w przestrzeni, uczą się spostrzegawczości czy rozróżniania kształtów.

9.30-10.00 Zajecia dodatkowe-Język ANGIELSKI

10.00-11.00 Zajecia edukacyjne. W przedszkolu realizowany jest program 

‘’Tropiciele ‘’  WSiP .Dzieci pracują w książeczkach ,uczą się piosenek i wierszyków, słuchają opowiadań dostosowanych do danego tematu i odpowiadają na pytania dotyczące opowiadania czy  wiersza . Biorą udział w zabawach dydaktycznych i ruchowych.

11.00-12.00 - Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-18.00  Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.

WTOREK

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS. .

9.30-10.30 Zajecia edukacyjne dla dzieci. Ćwiczenia gimnastyczne .

10.30-11.00 Zabawy dowolne dzieci.

11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-15.45 Zajęcia dodatkowe-Język angielski

15.45-18.00 Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.

ŚRODA

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS. .

9.30-10.30 Zajecia edukacyjne dla dzieci. Zajęcia plastyczne .

10.30-11.00 Zabawy dowolne dzieci.

11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-15.45 Zajęcia dodatkowe-Język angielski

15.45-18.00 Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.

CZWARTEK

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS.

9.30-10.00 Zajecia dodatkowe-Język ANGIELSKI

10.00-11.00 Zajecia edukacyjne dla dzieci. Ćwiczenia gimnastyczne.

11.00-12.00 - Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-18.00  Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.

PIĄTEK

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS. .

9.30-10.30 Zajecia edukacyjne dla dzieci. Zajęcia plastyczne .

10.30-11.00 Zabawy dowolne dzieci.

11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-15.45 Zajęcia dodatkowe-Język angielski

15.45-18.00 Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.